השיר "רחל מבכה על בניה" מאת זרח הלוי
במרתף השואה על הר ציון