משחק חמש - אבנים הוא משחק ישראלי
המציאו את המשחק ילדים והוא התפרסם .
יש בו שני שלבים והם: חתול וכלב .
למשחק יש שלוש שיטות והם: חיפאי , תל - אביבי וירושלמי .
השיטה הירושלמית היא השיטה הנפוצה ביותר.
המשחק חמש אבנים הומצא לפני 90 שנה בערך
ועד היום משחקים אותו.


השלבים בחמש אבנים
קון - ראשון
1) ראשון
2) שני
3) שלישי 3
4) רביעי
5) אחדים לעל היד
6) על היד
8) גוגלך (רגיל)
9) אחדים ( קון - ראשון )
10) החלפות ( החלף1- - )
11) תקיעות (תקע1 - - )
12) אחדים ( קון - ראשון )
13) שער ( הכנס לשער1 - - )

קון - שני
1) שני ( קון - שני )
2) גוגלך ( רגיל )
3) שני ( קון - שני )
4) החלפות ( החלף1 - - )
5) תקיעות ( תקע1 - - )
6) שני ( קון - שני )
7) שער ( הכנס לשער2 - - )

קון - שלישי
1) שלישי ( קון - שלישי )
2) גוגלך ( רגיל )
3) שלישי ( קון - שלישי )
4) החלפות ( החלף3 - - )
5) תקיעות ( תקע3 - - )
6) שלישי ( קון -שלישי )
8 ) שער ( הכנס לשער3 - - )

קון - רביעי
1) רביעי ( קון - רביעי )
2) גוגלך ( רגיל )
3) רביעי ( קון - רביעי )
4) החלפות ( החלף4- - )
5) תקיעות ( תקע4- - )
6) רביעי ( קון - רביעי )
7) שער ( הכנס לשער4 - - )

קון - חמישי
1) על - היד ( קון - חמישי )
2) על - היד ( קון - חמישי )

                                כתבה עדי  -   כתה ג'