< מזיכרון לעצמאות

נזכור את כולם

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

בב אל וואד
צבי בומגרטן ז"ליום העצמאות

הכרזת המדינה - דוד בן-גוריון

פסוקי תנ"ך שעליהם
מבוססת שירת התקווה


הכרזת המדינה ה' באייר תש"ח,  14 במאי 1948
מצעד צה"ל - יום העצמאות 1967

צולם ע"י מנשה קצב
טל כרם - הטלוויזיה הקהילתית, בית הכרם - ירושלים
www.telkerem.vze.com