משוררים בירושלים
המשורר זרח הלוי

הפרלמנט הירושלמי
להווי ולפולקלור
קול ישראל' רשת א'
יום שישי י"ז טבת תשנ"ז
27/12/1996