זרח הלוי

דב נתן בריקר
עורך " לוח ירושלים

המשורר זרח הלוי יליד ירושלים
.אומן-יד על פי מקצועו
,גם אביו ר' דוד ב"ר יוסף הלוי היה אומן ירושלמי
.מן הישוב הישן
,אביו זקנו (סבו יוסף לוי ) היה תלמיד חכם
סופר ומורה לעברית וידע גם שפות זרות
. שלימדן לבני ירושלים
,וע"ש נקראה השכונה "זכרון יוסף" בצד דרך
. אגריפס נבנתה ע"י בנו מר יצחק לוי
"מר זרח הלוי היה מן "הגדוד העברי הראשון
.ליהודה במלחמת העולם הקודמת
.עתה נחה עליו רוח השירה והפיוט


זרח נפטר בכ"ח טבת תש"מ (1980) - יהי זכרו ברוך