חבלים מאת חיים באר
עמ' 279 , בו מספר חיים באר
.על קשריו עם המשורר זרח הלוי