זרח הלוי ז"ל

חיים הרצוג ז"ל
מכתב מחיים הרצוג
שקיבל המשורר זרח הלוי ז"ל