זרח הלוי ז"ל

מנחם בגין ז"ל
מכתב ממנחם בגין
שקיבל המשורר זרח הלוי ז"ל