חבלים" עמ' 279"
חיים באר מספר על הכרותו עם זרח הלוי
זרח הלוי ז"ל
אומן יד ומשורר
תרנ"ט - תש"מ
1980 - 1898
shirey-Zorach-s.jpg ספר השירים באתר "אוצר החכמה

הגדודים העבריים

זרח הלוי
והגדודים העבריים

שליח ציבור
שנת שלום
שנה שנולדה
הנרות הללו
לחג אורים
השירים המולחנים
רחל מבכה על בניה
על שש מאות ריבוא
אין שקט
אנו רוצים לחיות
משאלת
ירושלים
הָעִיר בָּהּ נוֹלַדְתִּי
האליבה
דרכי הכתל אבלות
עם הכתל השבוי
כסופים לכתל
למול כתלנו
רוני, רוני הבירה
תולדות חיי
איך הייתי למשורר
מבט לאחור
פתגמים מבית אמא
סליחות בעיר העתיקה
הנוצות הללו
מירלה הצדקנית
דב נתן ברינקר
עורך לוח ירושלים    
מכתב לדר' נצח

ירושלים של זרח הלוי

איגרות ומכתבים
שנה טובה
מכתב מחיים הרצוג
מכתב ממנחם בגין

כותבים אודות זרח הלוי
שושנה ברק הלוי  - אבי
דב נתן ברינקר
חיים באר  -  חבלים
חיים באר  -  המשורר הראשון
חיים מס  -  פחח והמשורר
אבן-חן - שירי ירושלים של ז. הלוי
שמואל סגל  -  משוררים בירושלים
צבי קפלן  -  שרי זרח הלוי
חיים הויזמן  -  זרח הלוי
מנחם רוטנברג  -  פחח והמשורר
חיים מס  -  כותב שירים
דברי סופרים

כתבי זרח הלוי