רחל מבכה על בניה
זרח הלוי ז"ל
השיר רחל מבכה על בניה
הושם למשמרת
וניתן לראות הקהל
במרתף השואה על הר ציון

socharim