צבי בומגרטן ז"ל
1922-1948


  יד לשריון
צבי בומגרטן - פרשת חייו ומותו   אתר יזכור   אתר ההגנה

(מתוך ספר יזכור)

מכתב ניחומים - מאיר זורע (זרו)   מפקד גדוד 62