הדסה בומגרטן ז"ל ומשפחתה
הדסה נולדה בשנת תרנ"ג   1893
נפטרה: י"ח אלול תשמ"א  1981