סמל בית הספר יפה נוף

בית הספר יפה נוף
בית הספר יפה נוף

בית הספר יפה נוף
בשכונת בית הכרם בירושלים
עתון התלמידים - 1968מחזור ד'   תשכ"ז  1967מחזור ז'   תשכ"ז  1970