ביה"ס יפה נוף

עתון התלמידים - 1968
מחזור ד'   תשכ"ז  1967
מחזור ז'   תשכ"ז  1970