מינה חיה רחוב צפניה 27
רחוב צפניה בשנות ה-40

2005

שנות ה 60

מכונית רנו - מודל 1952