חנות "מדע" - זיכרון  -   חגית ברק
  
שלום גן-אל ז"ל מייסד ומנהל חנות מדע

חנות מדע בשכונת אבו-אלבסל   רחוב יפו 190
פריטים מחנות מדעזאב בר-טוב, דוד קופרמן ז"ל, אסתר גן-אל

אסתר גן-אל

עדי, אסתר גן-אל

דוד קופרמן ז"ל, אסתר גן-אל

זאב בר-טוב  -  ניפוח זכוכית

יעקב